Regulamin Transkryptor Kudelski Communications.

Transkryptor jest marką firmy Kudelski Communications Krzysztof Kudelski. NIP PL1181587735, REGON 141250495, zarejestrowana w Polsce, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 16/2 Sopot 81-704.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TRANSKRYPTOR.PL

 

W tym miejscu znajdą Państwo podstawowe informacje o tym, w jaki sposób funkcjonuje Serwis internetowy Transkryptor.pl.

 

PODSTAWOWE POJĘCIA/SŁOWNIK POJĘĆ

 

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego Transkryptor.pl 

 

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Transkryptora pod adresem www.transkryptor.pl

 

Transkryptor „Kudelski Communications” Krzysztof Kudelski, z siedzibą w Sopocie, przy ul. Kościuszki nr 16, lok. 2, posługujący się numerem NIP 1181587735, REGON 141250495

 

Usługi – transkrypcje nagrań, tłumaczenia tekstów, przepisywanie tekstów, wykonania napisów, a także zamówienie szacowanej wyceny transkrypcji nagrania, tłumaczenia tekstu lub przepisania tekstu oraz możliwość nawiązania kontaktu z Transkryptorem poprzez formularz kontaktowy

 

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług i funkcjonalności dostępnych w Serwisie

 

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik posiadający konto w Serwisie

 

 

INFORMACJE O SERWISIE

 

Właścicielem Serwisu uprawnionym do dysponowania jego zasobami jest Krzysztof Kudelski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Kudelski Communications” Krzysztof KudelskiTranskryptor.

 

Serwis ma charakter informacyjny oraz umożliwia zapoznanie się z ofertą Transkryptora, a także skorzystanie z funkcjonalności Serwisu i usług związanych z transkrypcją nagrań oraz tłumaczeniem i przepisywaniem tekstów, wykonaniem napisów, świadczonych przez Transkryptora.

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych, do których należą:

 

·       Standardowy system operacyjny

·       Standardowe podłączenie do Internetu

·       Standardowa przeglądarka internetowa

·       Aktywne konto e-mail


W ramach korzystania z Usług dostępnych w Serwisie Użytkownik nie może dostarczać jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści godzących w prawa osób trzecich, treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, w tym naruszających prawa własności intelektualnej, naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji. Transkryptor podkreśla, że zabronione jest przesyłanie nagrań – w celu zamówienia szacowanej wyceny transkrypcji, bądź zamówienia wykonania transkrypcji – osób, które nie wyraziły zgody na nagrywanie.

W przypadku otrzymania pliku o charakterze bezprawnym Transkryptor natychmiast usuwa taki plik i odmawia wykonania Usługi.

 

 

KALKULATORY USŁUG

 

Ta funkcjonalność umożliwia wstępne oszacowanie przez Użytkownika ceny za Usługę transkrypcji danego nagrania, tłumaczenia określonego tekstu lub przepisania określonego tekstu i wykonania napisów.

 

Za pośrednictwem formularzy dostępnych w zakładce:

 

 „Kalkulator transkrypcji”

„Kalkulator tłumaczenia”

„Kalkulator transkrypcji tekstu”

„Kalkulator napisów”

 

Użytkownik może oszacować cenę wykonania Usługi przez Transkryptora. W tym celu Użytkownik wypełnia formularz i podaje informacje na temat nagrania lub tekstu, lub tłumaczenia, zaznaczając odpowiednie pola w formularzu określające parametry takie jak: czas, język, rodzaj nagrania (lub – odpowiednio tekstu), a także oczekiwany czas wykonania Usługi oraz parametry dodatkowe, takie jak na przykład transkrypcja automatyczna, zakłócenia lub akcent. Po wypełnieniu poszczególnych pól formularza pojawia się szacowana cena netto podana w PLN.

 

Skorzystanie z Kalkulatorów Usług jest bezpłatne nie wymaga rejestracji w Serwisie.

 

ZAMÓWIENIE SZACOWANEJ WYCENY USŁUGI

 

W ramach Serwisu jest możliwe zamówienie szacowanej wyceny transkrypcji nagrania, tłumaczenia tekstu lub przepisania tekstu, lub wykonania napisów. Aby skorzystać z tej Usługi należy wypełnić formularz kontaktowy i podać następujące informacje:

·       Imię i nazwisko (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Adres e-mail (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Numer telefonu (fakultatywnie)

·       Informacje dodatkowe – opis lub istotne informacje na temat nagrania lub tekstu (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Użytkownik może również załączyć nagranie lub tekst, którego ma dotyczyć wycena.

 

Możliwość zamówienia szacowanej wyceny transkrypcji nagrania, tłumaczenia tekstu lub przepisania tekstu, lub wykonania napisów, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Ostateczna cena Usługi jest określana indywidualnie z Użytkownikiem, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres Użytkownika podany w formularzu kontaktowym), na podstawie dokonanej przez Transkryptora analizy nagrania lub tekstu. Analiza ta jest dokonywana z uwzględnieniem szczegółowych parametrów nagrania lub tekstu, takich jak rzeczywisty: czas, język i rodzaj nagrania/tekstu, lub napisów, oczekiwany i możliwy czas wykonania usługi, oraz z uwzględnieniem dodatkowych uwarunkowań, takich jak m.in.: ewentualne zakłócenia nagrania, akcent, bądź usługa transkrypcji automatycznej.

 

Skorzystanie z tej Usługi jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji w Serwisie.

 

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA USŁUGI

 

Użytkownik, za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w zakładce [ Zamów teraz] może zamówić wykonanie transkrypcji nagrania, transkrypcji tekstu, tłumaczenia, lub wykonania napisów. Skorzystanie z tej Usługi nie wymaga rejestracji w Serwisie.

 

Zamówienie transkrypcji

 

W celu zamówienia transkrypcji nagrania Użytkownik podaje informacje na temat nagrania, zaznaczając odpowiednie pola w formularzu określające następujące parametry nagrania:

·       czas (minuty i godziny)

·       język (polski, angielski, Hiszpański, Włoski]

·       rodzaj nagrania:

o   wywiad indywidualny

o   focus group

o   rozprawa

o   konferencja

o   prezentacja

o   notatka głosowa

o   inne

·       oczekiwany czas wykonania transkrypcji oraz

·       dodatkowe parametry, takie jak

o   automatyczna transkrypcja

o   zakłócenia

o   język techniczny

o   akcent

Po wypełnieniu poszczególnych pól formularza pojawia się cena netto podana w PLN.

 

Następnie Użytkownik załącza plik z nagraniem będący przedmiotem transkrypcji oraz podaje następujące dane niezbędne do realizacji zamówienia transkrypcji:

·       Imię i nazwisko (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Adres e-mail (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Numer telefonu (fakultatywnie)

·       Informacje dodatkowe – opis lub istotne informacje na temat nagrania lub tekstu (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe/fakultatywnie)

 

 

 

Zamówienie transkrypcji tekstu

 

W celu zamówienia transkrypcji tekstu Użytkownik podaje informacje na temat nagrania, zaznaczając odpowiednie pola w formularzu określające następujące parametry nagrania:

·       przedział ilości znaków (znaki liczone ze spacjami)

·       język (polski, angielski, Hiszpański, Włoski]

·       rodzaj zawartości tekstu:

o   tematyka ogólna

o   rękopis

o   teksty prawne

o   teksty medyczne

o   teksty techniczne

o   teksty finansowe

 

·       oczekiwany czas wykonania transkrypcji oraz

·       dodatkowe parametry, do opisania w polu „dodatkowe”

 

Po wypełnieniu poszczególnych pól formularza pojawia się cena netto podana w PLN.

 

Następnie Użytkownik załącza plik tekstowy lub zdjęcie oraz podaje następujące dane niezbędne do realizacji zamówienia transkrypcji:

·       Imię i nazwisko (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Adres e-mail (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Numer telefonu (fakultatywnie)

·       Informacje dodatkowe – opis lub istotne informacje na temat nagrania lub tekstu (fakultatywnie)

 

Zamówienie tłumaczenia

 

W celu zamówienia tłumaczenia Użytkownik podaje informacje na temat nagrania, zaznaczając odpowiednie pola w formularzu określające następujące parametry nagrania:

·       przedział ilości znaków (znaki liczone ze spacjami)

·       tłumaczenie w parze języków [Polski na Angielski, Angielski na Polski, Polski na Hiszpański, Hiszpański na Polski, Polski na Włoski, Włoski na Polski]

·       rodzaj tematyczny tekstu:

o   tematyka ogólna

o   tematyka prawna

o   tematyka medyczna

o   tematyka techniczna

o   tematyka finansowa

o   tematyka inna

 

·       oczekiwany czas wykonania tłumaczenia

·       dodatkowe parametry, do opisania w polu „dodatkowe”

 

Po wypełnieniu poszczególnych pól formularza pojawia się cena netto podana w PLN.

 

Następnie Użytkownik załącza plik tekstowy lub zdjęcie oraz podaje następujące dane niezbędne do realizacji zamówienia tłu

·       Imię i nazwisko (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Adres e-mail (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Numer telefonu (fakultatywnie)

·       Informacje dodatkowe – opis lub istotne informacje na temat nagrania lub tekstu (fakultatywnie)

 

Zamówienie wykonania napisów

 

W celu zamówienia wykonania napisów Użytkownik podaje informacje na temat nagrania, zaznaczając odpowiednie pola w formularzu określające następujące parametry nagrania:

·       czas nagrania AV (minuty i godziny)

·       język [polski, angielski, Hiszpański, Włoski]

·       rodzaj nagrania:

o   wywiad indywidualny

o   focus group

o   rozprawa

o   konferencja

o   prezentacja

o   notatka głosowa

o   inne

·       oczekiwany czas wykonania napisów

·       dodatkowe parametry, takie jak

o   automatyczna transkrypcja

o   zakłócenia

o   język techniczny

o   akcent

Po wypełnieniu poszczególnych pól formularza pojawia się cena netto podana w PLN.

 

Następnie Użytkownik załącza plik z nagraniem będący przedmiotem wykonania napisów, lub podaje link, oraz podaje następujące dane niezbędne do realizacji zamówienia:

·       Imię i nazwisko (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Adres e-mail (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Numer telefonu (fakultatywnie)

·       Informacje dodatkowe – opis lub istotne informacje na temat nagrania lub filmu (fakultatywnie)

 

Płatność

 

W następnym kroku pojawiają się metody płatności za wybraną Usługę Użytkownik wybiera jeden z następujących sposobów płatności:

·       płatność kartą kredytową lub debetową (obsługiwane przez Stripe™)

·       Paypal Inc.

·       przelew elektroniczny (na podstawie faktury)

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem elektronicznym są przeprowadzane za pośrednictwem Przelewy24. Akceptujemy płatności kartami płatniczymi: VISA, MasterCard, American Express, Discovery]. Transkryptor nie pobiera żadnych prowizji od Użytkownika przy wyborze formy płatności.

 

Użytkownik zapłaci za Usługi kartą debetową, kredytową lub za pośrednictwem PayPal, Inc. niezwłocznie po złożeniu zamówienia na Usługę i (lub) otrzymaniu faktury i (lub) linku do płatności.

 

Realizacja zamówienia

 

Po przesłaniu formularza wraz z nagraniem oraz dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem przelewu na wskazany numer rachunku, termin na wykonanie przelewu wynosi 24 godziny od momentu wysłania formularza z wykonaniem Usługi. W przypadku braku płatności Transkryptor usuwa zamówienie wraz z załączonymi plikami i nie przystępuje do transkrypcji.

 

Transkryptor, po otrzymaniu zamówienia oraz płatności, dokonuje analizy nagrania, tekstu, tłumaczenia, lub usługi wykonania napisów, pod kątem zgodności informacji  podanych przez Użytkownika w formularzu z faktem rzeczywistym. Jeżeli parametry w formularzu są zgodne z otrzymanym nagraniem, tekstem, tekstem do tłumaczenia, lub plikiem do wykonania napisów, i Transkryptor uzna, że jest możliwe wykonanie Usługi w czasie oczekiwanym przez Użytkownika, Transkryptor przesyła Użytkownikowi wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz terminem realizacji i przystępuje do wykonania Usługi.

 

Po wykonaniu Usługi transkrypcji nagrania/ tekstu, tłumaczenia lub wykonania napisów, Transkryptor przesyła Użytkownikowi tekst transkrypcji nagrania/ tekstu, tłumaczenia lub wykonania napisów na adres e-mail podany w formularzu.

 

Skorzystanie z tej Usługi nie wymaga rejestracji w Serwisie.

 

Wszystkie opłaty podane Użytkownikowi nie zawierają podatku VAT, który Transkryptor doliczy do swoich faktur według odpowiedniej stawki. Jeśli jesteś Klientem indywidualnym, zamawiając Usługę, skontaktuj się z nami przede wszystkim poprzez formularz kontaktowy lub pod adresem transkryptor@trankryptor.pl w celu uzyskania indywidualnej wyceny. Do wszystkich usług sprzedaży indywidualnej należy doliczyć podatek VAT w zależności od miejsca zamieszkania.

 

 

Odstąpienie od umowy

 

W przypadku stwierdzonych przez Transkryptora rozbieżności pomiędzy parametrami  określonymi w formularzu a nagraniem (lub tekstem, zdjęciem, czy materiałem AV służącymi do wykonania Usługi) przesłanym przez Użytkownika, ,, Transkryptor może odstąpić od umowy przesyłając Użytkownikowi wiadomość e-mail z informacją o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji i dokonując zwrotu ceny zapłaconej przez Użytkownika przy składaniu zamówienia, terminie do 7 dni roboczych od przesłania wiadomości o nieprzyjęciu zamówienia.

 

Transkryptor może najpierw skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail w celu podania właściwej wyceny i terminu realizacji zlecenia. W przypadku zgody Użytkownika, wyrażonej w wiadomości zwrotnej, na właściwą cenę i termin realizacji zlecenia, Użytkownik zapłaci brakującą część ceny (w przypadku, gdy właściwa wycena będzie wyższa w stosunku do wyceny określonej w formularzu zamówienia) albo Transkryptor dokona zwrotu Użytkownikowi nadwyżkę ceny (w przypadku, gdy właściwa wycena będzie niższa w stosunku do wyceny określonej w formularzu zamówienia. W przypadku braku zgody Użytkownika na wycenę i termin realizacji, Transkryptor odstępuje od umowy, na zasadach opisanych w akapicie powyżej.

 

 

Transkryptor odstępuje od umowy również w przypadku otrzymania od Użytkownika pliku z nagraniem zawierającego treści o charakterze bezprawnym.

 

 

Użytkownik może odstąpić od umowy wykonania transkrypcji w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia Usługi, bez konieczności podawania przyczyny, chyba że Usługa została już zrealizowana albo czynności zmierzające do jej realizacji zostały rozpoczęte – w takim przypadku odstąpienie jest możliwe wyłącznie przy uwzględnieniu potrącenia kosztów i nakładów niezbędnych do realizacji zamówienia, które poniósł Transkryptor.

 

 

 

REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE

 

Użytkownik może założyć w Serwisie Konto Użytkownika, które jest dodatkową funkcjonalnością.

 

Utworzenie Konta Użytkownika jest bezpłatne.

 

Rejestracja w celu założenia konta wymaga wypełnienia formularza i podania następujących informacji:

·       Adres e-mail (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Nazwa użytkownika (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Hasło (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Dane firmowe jak NIP, adres, REGON (opcjonalnie)

·       Telefon (opcjonalnie)

 

oraz akceptacji Regulaminu.

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Transkryptor wysyła na adres e-mail wskazany w formularzu potwierdzenie rejestracji i założenie Konta Użytkownika.

 

Dzięki utworzeniu konta Użytkownik zyskuje możliwość:

·       wglądu w historię swoich zamówień oraz

·       monitorowania poziomu realizacji zamówienia – podglądu do częściowej transkrypcji albo tekstu tłumaczenia lub przepisanego tekstu, w zależności od bieżących postępów prac.

·       Brak konieczności wypełniania formularza z danymi przy każdorazowym zamówieniu i płaceniu za Usługi.

 

Użytkownik ma dostęp do swojego konta i może w każdej chwili zmienić swoje dane, a także może usunąć swoje konto.

 

REKLAMACJE

 

Użytkownik, który złożył zamówienie wykonania Usługi, za pośrednictwem Serwisu, może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, zgłosić uwagi do tekstu transkrypcji, za pośrednictwem poczty e-mail: transkryptor@transkryptor.pl.

 

Transkryptor w ciągu 3 dni odpowie na uwagi Użytkownika i jeżeli będą one zasadne, w ciągu 3 dokona poprawy zamówienia i prześle poprawiony tekst zamówienia na adres mailowy Użytkownika wskazany w formularzu.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Transkryptor nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia z powodu okoliczności, na które Transkryptor nie ma wpływu, w szczególności na skutek działania siły wyższej.

 

W przypadku uznania, że plik z nagraniem będący przedmiotem transkrypcji, tłumaczenia, lub dodania napisów, narusza prawa osób trzecich, Użytkownik zwalnia Transkryptora z odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników są zamieszczone w Polityce prywatności.

 

POUFNOŚĆ

 

Transkryptor zapewnia, że wszelkie informacje uzyskane w ramach świadczenia Usług, w szczególności w ramach realizacji zamówienia transkrypcji nagrania, transkrypcji tekstu, tłumaczenia, lub dodania napisów, są objęte tajemnicą.

 

Na życzenie Użytkownika jest możliwe zawarcie odrębnej umowy o zachowaniu poufności.

 

 

 

 

OBOWIĄZYWANIE I AKTUALIZACJA REGULAMINU

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2023 r. Jest on na bieżąco weryfikowany i w razie potrzeby może być zmieniany lub aktualizowany. Po wprowadzeniu aktualizacji udostępnimy nową wersję na niniejszej stronie i poinformujemy o tym Użytkowników Serwisu.

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

KONTAKT Z TRANSKRYPTOREM

 

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, jako Użytkowników Serwisu, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail: transkryptor@transkryptor.pl.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCIW trosce o Państwa prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników korzystających z serwisu www.transkryptor.pl („Serwis”), ujęte w niniejszym dokumencie („Polityka Prywatności”).

 

Ochrona danych osobowych Użytkowników jest dla nas szczególną wartością dla dlatego też stosujemy odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie prywatności Użytkowników przed naruszeniami ze strony osób trzecich i poczucie bezpieczeństwa Użytkowników korzystających z usług Transkryptora za pośrednictwem Serwisu.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w serwisie www.transkryptor.pl („Serwis”) jest „Kudelski Communications” Krzysztof Kudelski, z siedzibą w Sopocie, przy ul. Kościuszki nr 16, lok. 2, posługujący się numerem NIP 1181587735, REGON 141250495 („Administrator” lub „Transkryptor”).

 

Użytkownikiem serwisu jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca z Serwisu lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu („Użytkownik”). Usługami takimi są:

·       Możliwość nawiązania kontaktu z Transkryptorem poprzez formularze kontaktowe

·       Zamówienie szacowanej wyceny transkrypcji, tłumaczenia tekstu lub przepisania tekstu, lub wykonania napisów do filmów.

·       Złożenie zamówienia – wykonania transkrypcji, tłumaczenia lub przepisania tekstu, lub wykonania napisów do filmów.

 

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w związku z przestawionymi poniżej funkcjonalnościami Serwisu:

 

1.             Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu – zarówno:

¾  bez rejestracji/posiadania konta, jak i

¾  przez Użytkowników zarejestrowanych/posiadających konto w Serwisie.

 

Dane Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia Usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

2.             Kontakt z Administratorem za pośrednictwem formularzy

 

Mogą Państwo kontaktować się z Transkryptorem za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie. Skorzystanie z formularzy wymaga podania następujących informacji:

·       Imię i nazwisko (obowiązkowo)

·       Adres e-mail (obowiązkowo)

·       Numer telefonu (fakultatywnie).

 

Podanie powyższych informacji jest niezbędne do nawiązania kontaktu przez odbiorcę wiadomości – Transkryptora – z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości podjęcia tych działań. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

Powyższe dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji Użytkownika przesyłającego wiadomość i obsługi jego zapytania – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

3.             Zamówienie szacowanej wyceny transkrypcji, tłumaczenia lub przepisania tekstu, lub wykonania napisów.

 

W ramach Serwisu mają Państwo również możliwość bezpłatnego zamówienia wyceny transkrypcji, tłumaczenia lub przepisania tekstu, lub wykonania napisów. Skorzystanie z tej opcji wymaga podania następujących informacji:

·       Imię i nazwisko (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Adres e-mail (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Numer telefonu (fakultatywnie).

 

Podanie powyższych informacji jest niezbędne do realizacji szacowanej wyceny transkrypcji – wykonania wyceny transkrypcji, tłumaczenia lub przepisania tekstu, lub przygotowania napisów. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i wykonania zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości podjęcia tych działań. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

Powyższe dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji Użytkownika składającego zamówienie szacowanej wyceny transkrypcji, tłumaczenia lub przepisania tekstu, lub przygotowania napisów – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

4.             Rejestracja i założenie Konta Użytkownika

 

Użytkownik sam decyduje o tym czy i w jakim zakresie korzysta z usług oferowanych w Serwisie oraz czy i w jakim zakresie udostępnia informacje o sobie. Użytkownik może wybrać albo korzystanie z Serwisu bez rejestracji i zalogowania się, albo założenie konta (rejestrację) i korzystanie z funkcjonalności dostępnych dla użytkowników zalogowanych. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna. Danymi niezbędnymi do rejestracji, które są zbierane przez Administratora, są:

·       Adres e-mail (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Nazwa użytkownika (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Hasło (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

Powyższe dane służą Administratorowi do obsługi konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

5.             Złożenie zamówienia Usługi wykonania transkrypcji, tłumaczenia przepisania tekstu, oraz wykonania napisów – poprzez formularz zamówienia.

 

Za pośrednictwem Serwisu mogą Państwo także złożyć zamówienie wykonania transkrypcji, tłumaczenia przepisania tekstu, oraz wykonania napisów. W tym celu jest konieczne podanie następujących informacji:

 

·       Imię i nazwisko (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Adres e-mail (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Adres zamieszkania (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Załączenie pliku źródłowego (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Numer telefonu (fakultatywnie).

 

Podanie powyższych informacji jest niezbędne do realizacji Usługi – wykonania transkrypcji, tłumaczenia przepisania tekstu, oraz / lub wykonania napisów. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i wykonania zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości podjęcia tych działań. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

Przetwarzanie danych jest w tym zakresie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6.             Obsługa płatności

 

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy zapłacić za złożone zamówienie Usługi wykonania transkrypcji, tłumaczenia, lub przepisania tekstu, lub wykonania napisów, z użyciem karty płatniczej, Paypalem lub przelewem na podstawie faktury. W tym celu jest konieczne podanie następujących informacji:

·       Imię i nazwisko (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Numer karty (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Numer CVV/CVC (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Adres zamieszkania (oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe)

·       Dane firmowe, takie jak adres, NIP.

·       [… - np. dane, na podstawie których można zidentyfikować właściciela – przy płatnościach na podstawie faktury].

 

Podanie powyższych informacji oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi płatności oraz przyjęcia i wykonania zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości podjęcia tych działań.

 

Przetwarzanie danych jest w tym zakresie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

7.             Realizacja obowiązków prawnych Administratora

 

Trankryptor przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków prawnych na nim spoczywających, w szczególności związanych z funkcjonowaniem i obsługą Serwisu, świadczeniem Usług, a także dotyczących rozliczeń podatkowych i prowadzeniem dokumentacji księgowej – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

8.             Realizacja praw Administratora

 

Transkryptor przetwarza dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w zakresie ochrony jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

9.             Realizacja celów analitycznych i statystycznych – zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora w zakresie analizy aktywności Użytkowników w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

10.         Realizacja celów marketingowych – za zgodą użytkownika wyrażoną podczas rejestracji (przy założeniu Konta Użytkownika) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

 

W związku z realizacją Usług dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, czyli dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowe lub usługi techniczne. Podmioty te mogą przetwarzać dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator ma prawo ujawnić dane osobowe Użytkowników uprawnionym podmiotom lub instytucjom, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji Umowy w związku ze świadczonymi przez Administratora Usługami.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w określonym czasie.

 

Poniżej zamieszczamy dokładne wyszczególnienie okresów przetwarzania danych w odniesieniu do określonych danych i celów ich przetwarzania:

 

1.     przez cały okres trwania i realizacji świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz okres trwania Umowy na wykonanie Usług, a po jego ustaniu przez okres ustalony na podstawie odpowiednich okresów podatkowych i księgowych oraz okresów przedawnienia roszczeń

2.     dla celów rachunkowych i podatkowych – przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego

 

Transkryptor dba o komfort i bezpieczeństwo zarówno Użytkowników korzystających z Serwisu bez rejestracji, jak i Użytkowników posiadających konto, ale nieaktywnych – nie korzystających z Serwisu. Dlatego dane tych z Państwa, którzy zarejestrowali się w Serwisie, ale przez 3 lata od daty założenia konta nie korzystają z Usług dostępnych w Serwisie, zostaną w bezpieczny sposób usunięte i nie będą dłużej przetwarzane. 

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

Ponieważ Transkryptor przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy prawa przysługujące Państwu – jako Użytkownikom Serwisu.

Użytkownik ma prawo do:

·       dostępu do treści danych osobowych (w myśl art. 15 RODO)

·       niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe (w myśl art. 16 RODO)

·       usunięcia danych osobowych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (w myśl art. 17 RODO)

·       ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w myśl art. 18 RODO)

·       przenoszenia danych osobowych (w myśl art. 20 RODO)

·       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w myśl art. 21 RODO)

·       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku stwierdzenia, że naruszona została ochrona danych osobowych Użytkownika lub uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

·       wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych – w zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie jego zgody. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt mailowy na adres transkryptor@transkryptor.pl.

·       wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przedmiotowej zgody przed jej wskazanym cofnięciem.

 

PRZEKIEROWANIA DO INNYCH SERWISÓW I WITRYN

FACEBOOK, X (dawniej TWITTER), []

 

Za pośrednictwem Serwisu jest możliwe uzyskanie dostępu do innych serwisów i usług stron trzecich, np. mediów społecznościowych takich jak Facebook i X (dawniej Twitter). Niniejsza Polityka Prywatności nie znajduje zastosowania do takich witryn, do których linki mogą być zamieszczone w ramach Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności i praktyki stosowane przez podmioty trzecie. Udostępnianie informacji na Facebooku lub X (dawniej Twitterze) podlega polityce prywatności każdego z tych serwisów. Ponadto oba serwisy mogą udostępniać Administratorowi informacje dotyczące wizyt Użytkownika na swoich stronach. Użytkownik może zmienić swoje ustawienia prywatności na Facebooku lub X (dawniej Twitterze).

 

Ponadto zwracamy uwagę, że korzystając z Serwisu na Państwa urządzeniu mogą Państwo natrafić na pliki cookies pochodzące od innych podmiotów. W związku z tym, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, zalecamy dokładne zapoznanie się z odpowiednim dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies danej strony internetowej lub innego serwisu, przed skorzystaniem z zasobów strony internetowej lub serwisu.

 

GOOGLE ANALYTICS

Transkryptor korzysta z Google Analytics – narzędzi służących do analizy ruchu sieciowego. Zbierają one informacje na temat Państwa odwiedzin w Serwisie – stron, które zostały odwiedzone i podstron, które zostały wyświetlone, czasu jaki Użytkownik spędził na danej stronie lub podstronie Serwisu, a także przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami i podstronami.

W tym celu są wykorzystywane pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA, dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies mogą Państwo zadecydować, czy wyrażają Państwo zgodę na zbieranie ww. danych czy nie.

 

Wykorzystanie Google Analytics przez Transkryptora służy ulepszeniu Serwisu zgodnie z preferencjami Użytkowników i dopasowaniu oferty skrojonej na miarę Użytkowników. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod adresem  https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision.

PLIKI COOKIES

 

Czym są „pliki cookies” i dlaczego Transkryptor ich używa?

 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu korzystamy z plików cookie, tzw. „ciasteczek”. Pliki cookies służą nam w rozpoznawaniu Użytkownika w ramach jego wizyt w Serwisie Transkyptor.pl, zapamiętywaniu jego preferencji oraz wyświetlaniu treści dostosowanych do Użytkownika. Dzięki wykorzystaniu plików cookies wiemy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego Serwisu.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika – na komputerze lub urządzeniu mobilnym – zawierające dane związane z odwiedzaną witryną. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Jakie pliki cookies są wykorzystywane?

 

W ramach Serwisu Transkryptor używane następujące rodzaje plików cookies:

 

I.       Niezbędne pliki cookies

Są to pliki umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu.

 

Te pliki są zawsze aktywne ze względu na to, że są konieczne do działania Serwisu. Nie przechowują one żadnych informacji umożliwiających identyfikację konkretnego Użytkownika. Niezbędne pliki cookies służą m.in. do nawigacji po Serwisie oraz zapewnienia funkcji bezpieczeństwa witryny.

 

II.     Opcjonalne pliki cookies

Umieszczenie tych plików na urządzeniu Użytkownika wymaga zgody Użytkownika. Należą do nich pliki cookies:

 

1.     „Analityczne” – umożliwiają one sprawdzenie źródeł ruchu w Serwisie oraz pozwalają poznać liczbę Użytkowników odwiedzających Serwis i/lub zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po Serwisie.

Dzięki nim Transkryptor może poprawiać wydajność Serwisu.

2.     „Sesyjne” – pliki tymczasowe, są one przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej

 

 

Jak długo przechowywane są pliki cookies?

 

Sesyjne pliki cookies są przechowywane do czasu wylogowania się Użytkownika, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej przez Użytkownika.

 

Stałe pliki cookies są przechowywane przez czas określony w parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.

 

Ważne/Praktyczne informacje dla Użytkowników

<s> </s>

Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące plików cookies. Wyłączenie plików cookies nie wpływa na możliwość korzystania z Serwisu, może jednak utrudnić albo uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

 

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

·        Chrome,

·        Microsoft Edge,

·        Mozilla Firefox,

·        Opera,

·        Safari.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

Transkryptor na bieżąco podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie prywatności Użytkowników i monitoruje stopień zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników. Transkryptor przestrzega przepisów prawnych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, w szczególności Administrator podejmuje środki zapewniające, aby dane osobowe Użytkowników były zbierane w konkretnych i uzasadnionych celach, aby były przetwarzane w oparciu o odpowiednie podstawy prawem, jedynie przez osoby do tego uprawnione, oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo Użytkowników, których dane dotyczą.

 

OBOWIĄZYWANIE I AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 1 grudnia 2023 r. Jest ona na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby może być zmieniana lub aktualizowana. Po wprowadzeniu aktualizacji udostępnimy nową wersję na niniejszej stronie oraz poinformujemy Użytkowników o zmianie.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, jako Użytkowników Serwisu, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail: transkryptor@transkryptor.pl.

 

Dlaczego jesteśmy najlepsi?

Gwarancja jakości

Nasze transkrypcje są najwyższej jakości. Każdy tekst jest zedytowany i sprawdzony przez człowieka.

Poufność danych

Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem. Po transkrypcji pliki dźwiękowe i tekstowe są usuwane ze wszystkich nośników.

najlepsze ceny

Mamy najlepszy stosunek cen do jakości. Korzystając z naszych usług macie Państwo pewność, że nie przepłacacie.

Nasi Klienci