Polish (Poland)English (United Kingdom)

nasze credo

Nasze blogi:

transkryptor.blogspot.com
transkryptor.wordpress.com

 

Wymiana linków:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wymiany linków, strony badania rynku i opinii publicznej, Oto kod naszego bannera 486x60: Pozostałe 7 wymiarów bannerów dostępne po uzgodnieniu.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase= "http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version= 9,0,0,0" width="468" height="60" id="468x60" align="middle"> <param name= "allowScriptAccess" value="sameDomain" /> <param name="movie" value="468x60.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="https://www.transkryptor.pl/images/banners/468x60.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="468" height="60" name="468x60" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object>

 Katalogi stron:

Katalog stron , Katalog stron, Top Wanted Darmowy katalog Darmowy katalog stron Darmowy katalog SEO SEO SEIS 24 - button (80x15) www.darmowykatalogstron.pl SEO-One24.net - button (80x15) SEO OSIEM 24 - button (80x15) SEO DEVET 24 - button (80x15) SEO TIEN 24 - button (80x15) SEO ELF 24 - button (80x15) SEOKatalog24.net - button (80x15) Katalogseo24.pl - button (80x15) Katalog SEO 24.NET - button (80x15) SEO NEILITEIST 24 - button (80x15) SEO FEMTON 24 - button (80x15) SEO SHILIU 24 - button (80x15)