Polish (Poland)English (United Kingdom)

nasze credo

Transkrypcja Nagrań

Transkrypcja nagrań

Transkrypcja nagrań w języku polskim

 • Transkrybowanie posiedzeń i rozpraw sądowych zob. niżej. >>
 • Zogniskowane Wywiady Grupowe (Focus Group Interview)
 • Indywidualne Wywiady Pogłębione (Individual In-Depth Interview)
 • Wywiady etnograficzne z mieszkańcami miast, wsi
  (spec. Mazury, ziemie wschodnie)
 • Nagrania dyktafonowe (wykłady, wywiady, notatki)
 • Konferencje, Prezentacje, Szkolenia.
 • Nagrania typu Mystery Shoping
 • Protokołowanie

przejdź do cennik


Transkrypcja nagrań w języku angielskim

 • Zogniskowane Wywiady Grupowe (Focus Group Interview)
 • Indywidualne Wywiady Pogłębione (Individual In-Depth Interview)
 • Transkrybowanie posiedzeń sądu.
 • Prezentacje i Konferencje
 • Szkolenia, pracownicze i indywidualne
 • Nagrania dyktafonowe (wykłady, wywiady, notatki)
 • Nagrania audio/TV

przejdź do cennik


Transkrypcja nagrania: Przyjmując, że nagranie jest wyraźne i mówione w średnim tempie, odzwierciedlenie pisemne nagrania, wywiadu, nagrania konferencji jest bliskie stu procent. Dodatkowo w zapisie używamy się emotikonów określających emocje respondentów [śmiech] [krzyk]. Natomiast z emotikonami nie przesadzamy. Tak jak w dobrym scenariuszu skraca się opis do minimum, a emocje aktorów określa w dialogu, tak samo my w dobrej transparentnej transkrypcji piszemy i używamy najprostszych dostępnych narzędzi - znaków interpunkcyjnych.

Transkrypcje dostarczamy w licencjonowanych formatach Microsoft Office 1997 - 2007 (Word, Excel), w formie elektronicznej (email, płyta CD) bądź w formie drukowanej. Do transkrypcji nagrań używamy naszych przygotowanych formatek, bądź formatujemy tekst zgodnie z życzeniem klienta. Naszą specjalnością są transkrypcje Zogniskowanych Wywiadów Grupowych i Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych, będące częścią składową badań rynku i opinii publicznej, oraz transkrypcja nagrań dyktafonowych.

Transkrypcje posiedzeń i arbitraży sądowych. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego przewiduje, że protokoły z rozpraw sądowych są sporządzane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zapis elektroniczny jest dokładniejszy i przyczyni się też do znacznego skrócenia posiedzeń sądu. Według badań o jedną trzecią.  Zapis audio jest transkrybowany i w formie transkrypcji przekazywany stronom. Firma Transkryptor używa do transkrypcji specjalnych formatek z oznaczniem pełnomocników obu stron postępowania. Więcej o nagrywaniu i transkrypcji rozpraw znajduje się w poniższym artykule o nowelizacji kodeksu.